Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020

Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020 (Procesne izboljšave 2019 - 2020)
»PRIZ 19-20«

EU1

Glavni namen projekta je izboljšanje delovanja podjetja preko procesnih izboljšav. Operacija zajema optimizacijo in nadgradnjo delovanja samega podjetja. Skozi pregled delovanja poslovnih področij, ki bodo vključevali analizo obstoječih procesov v podjetju se bo zastavilo natančen načrt nadgradnje oziroma optimizacije poslovnih procesov. Tako bo program prispeval k povečanju prodaje, stroškovni optimizaciji, učinkovitejšemu pretoku informacij ter doseganju večje konkurenčnosti podjetja. Višina subvencije je 50% upravičenih stroškov operacije.

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj z navedbo: »Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020 (Procesne izboljšave 2019 - 2020) »PRIZ 19-20«

www.eu-skladi.si

EU2
EU3